Η κατοικία βρίσκεται στην δυτική πλευρά του κόλπου της Γέρας και απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη της Μυτιλήνης. Το τριγωνικό σχήμα του οικοπέδου, η ανάγκη για τη μέγιστη εκμετάλλευση του εξωτερικού χώρου και η απρόσκοπτη θέα προς τον κόλπο, καθόρισε την χωροθέτηση του κτιρίου. Η κατοικία αναπτύσσεται σε δυο επίπεδα όπου στο πρώτο επίπεδο αναπτύσσονται οι “δημόσιοι χώροι” ενώ στο δεύτερο επίπεδο οι “ιδιωτικοί χώροι” της κατοικίας. Η πλαστικότητα του κτιρίου δημιούργησε μικρές αυτόνομες περιοχές στον εξωτερικό χώρο με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά (φως, σκίαση, φύτευση, δαπεδόστρωση, θέαση). Τα υλικά που χρησιμοποιούνται συναντώνται στην ντόπια αρχιτεκτονική, πέτρα από την Ανεμώτια, κουρασάνι, μέταλλο.

Design Team // George Anagnostellis, George Vidalis