Ένα πενταώροφο κτήριο στα Άνω Πετράλωνα στην Αθήνα μετατρέπεται σε κτήριο διαμερισμάτων. Το κτήριο το οποίο στέγαζε έως σήμερα μια βιοτεχνία γίνεται ένα νέο πρότυπο κατοίκησης για την περιοχή.

Επιλέγεται η εφαρμογή ενός δεύτερου κελύφους εξωτερικά της υπάρχουσας όψης από κατακόρυφες περσίδες λευκού χρώματος ώστε να δημιουργηθεί μια επιδερμίδα που θα ενοποιεί τις επιφάνειες καμπυλώνοντας τις πρισματικές πλευρές του κτηρίου. Οι περσίδες διακόπτονται από μεταλλικά κουτιά στην απόχρωση της σκουριάς που λειτουργούν ως κάδρα στο αττικό φως.

Στο εσωτερικό των χώρων διατηρούνται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού των οροφών, τα ανοίγματα σε όλη την επιφάνεια των όψεων και οι φατνωματικές οροφές. Διαχωρισμός των εσωτερικών χώρων γίνεται με κουρτίνες και κατακόρυφα πετάσματα με σκοπό τη διατήρηση της αίσθησης του πρισματικού χώρου που προσφέρει επιλεγμένες θέες και προστατευμένες γωνιές.


This project is about transforming a five-storey building to a housing property. The building, which was previously owned by a small industry, becomes a new housing model for the neighborhood.

A new layer of vertical shades painted in white is added to the façade of the building, comprising a unifying skin that curves and softens its outer folds, while it gets penetrated by extruded metal boxes with windows that let the bright sun in.

In the inside, the bearing structure of the building is left uncovered whilst the different spaces are separated by curtains and light structured frames, in order to maintain the feeling of the original open plan floor and the extended views.

Design Team // George Anagnostellis, Angeliki Pappa, Angelos Komninos, Charis Siaravas, Foteini Emmanouilidou
Interior Design // agarch+ architects
Lighting Design // agarch+ architects
Construction Team // agarch+ architects