Σκοπός της μελέτης είναι η διαμόρφωση ενός χώρου σε εκθετήριο προϊόντων της εταιρείας ΕΒΑ Α.Ε. Το rebranding της εταιρείας από την γραφιστική ομάδα dolphins έδωσε το σχεδιαστικό υπόβαθρο για την διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου. Στόχος του σχεδιασμού είναι η ανάδειξη των προϊόντων και ο προσδιορισμός αρχιτεκτονικής ταυτότητας των χώρων της εταιρείας.

Design Team // George Anagnostellis, George Vidalis
Grafic design, Branding // dolphins//communication design