Το ανανεωμένο μπαρ του ξενοδοχείου Ekies All Senses Resort διατάσσεται δίπλα στο παραλιακό μέτωπο και σε γειτνίαση με τους υπαίθριους χώρους τους ξενοδοχειου. Ένα σύστημα τριών στεγάστρων που ακολουθούν τους κορμούς των δέντρων, δημιουργεί εκτεταμένους χώρους σκίασης και στέγασης στους οποίους τοποθετούνται ελεύθερα ιδιαίτερες γωνιές με καθιστικά και ο πολυγωνικός χώρος του μπαρ. Τα υλικά είναι φυσικά, μέταλλο και λυγαριά και το μωσαϊκό στο δάπεδο διατρυπάται από τα δέντρα και σημειακά πυκνή φύτευση.


The renovated bar of Ekies All Senses Resort is located next to the beach front and adjacent to the outdoor areas of the hotel. A system of three canopies that follow the trunks of the trees, creates extensive areas of shade and shelter in which private corners with seating areas and the polygonal area of ​​the bar are freely placed. The materials are natural, metal and wicker, and the mosaic on the floor is pierced by the trees and dense planting at specific points.

Design Team // George Anagnostellis, Angeliki Pappa, Angelos Komninos, Charis Siaravas, Foteini Emmanouilidou, CtrlZak Art Studio
Landscape Design // Fytron O.E. (Michalis Petsaggourakis)
Interior Design // agarch+ architects, CtrlZak Art Studio

Lighting Design // agarch+ architects, CtrlZak Art Studio
Structural Design // PTB engineers
Construction Team // KMP engineering
Photography // Anima Vision