dionisos municipality


nursery school and community hall

Location
dionisos, athens
Program
education
Year
2018
Area
660m²
Status
unbuilt

Συμμετοχή   

Διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με την ονομασία Arxellence για τον σχεδιασμό δημοτικής βρεφονηπιακής μονάδας και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, με αρχές αειφόρου σχεδιασμού και τη βέλτιστη εφαρμογή και ανάδειξη καινοτόμων προϊόντων της ALUMIL

Η μελέτη αφορά στο σχεδιασμό μιας κτιριακής μονάδας που αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Στο ισόγειο χωροθετείται η Μονάδα Απασχόλησης Βρεφών και Νηπίων, ενώ στον 1ο όροφο ο Πολυχώρος Εκδηλώσεων. Η πρόταση μας αποσκοπεί στην αρμονική συνύπαρξη των δύο διαφορετικών λειτουργιών του συγκροτήματος, στο διάλογο του δομημένου χώρου με τους ανοιχτούς υπαίθριους χώρους και στην ενεργειακή του αυτονομία μέσω ενός αειφόρου σχεδιασμού. Έχοντας λάβει υπόψιν τα πολεοδομικά δεδομένα του οικοπέδου, τον προσανατολισμό και την ανάγκη εκτόνωσης των λειτουργιών στο περιβάλλοντα χώρο συνδυάσαμε την κτιριακή δομή με την φύτευση και τους υπαίθριους χώρους σε ένα ενιαίο σύνολο.

“Παιχνίδι με τον πηλό”

Η Αυλή
Ο εξωτερικός χώρος παιχνιδιού γίνεται ο πυρήνας της κτιριακής σύνθεσης. Οι αίθουσες του βρεφονηπιακού σταθμού πλαισιώνουν την αυλή και την αφήνουν να διαπεράσει την κτιριακή μάζα

Το χώμα
Ο πηλός, από τα πιο παλιά υλικά που έχει χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος, ντύνει το κτίριο μεταφέροντας το χώμα στις όψεις.

Το χ(ρ)ώμα
Τα χρώματα διαχωρίζουν τις οριζόντιες επιφάνειες, φιλτράρουν και παίζουν με το φως.

Ο δημόσιος χώρος εισχωρεί στην κτιριακή μάζα σχηματίζοντας τις δύο ξεχωριστές εισόδους και σκιασμένους ημιυπαίθριους χώρους στάσης και κίνησης.
Οι όψεις του κτηρίου «επικοινωνούν» με το δημόσιο χώρο μέσω ημιδιαπερατών φίλτρων. Ως προς τις πλευρές του κτιρίου που κοιτούν προς τους δρόμους δημιουργείται διπλό κέλυφος που σκιάζει τους εσωτερικούς γυάλινους όγκους ενώ η τρίτη όψη (εσωτερική) μένει ανοιχτή βλέποντας προς την αυλή με εσωτερική κινητή σκίαση. Ο περιβάλλων χώρος του βρεφονηπιακού σταθμού δημιουργεί μία ενιαία ζώνη πρασίνου με τα δέντρα του γειτονικού οικοπέδου. Η αυλή ενοποιείται με τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους και δημιουργεί χώρους παιχνιδιού και δραστηριοτήτων με διαφορετικές ποιότητες: χώρος πρασίνου, ανοιχτός χώρος αυλής με ελαστικό δάπεδο, τμήμα στεγασμένο κτλ. Τα δώματα του κτιρίου γίνονται προσβάσιμοι χώροι πρασίνου και δραστηριοτήτων. Το κτίριο αναπτύσσεται σε 4 επίπεδα :

-στο υπόγειο, τοποθετούνται βοηθητικές χρήσεις (μηχανοστάσιο κτλ.), το πάρκινγκ καθώς και οι γενικές αποθήκες του βρεφονηπιακού σταθμού και της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων,
-στο ισόγειο, χωροθετείται η χρήση του βρεφονηπιακού σταθμού,
-στον όροφο, χωροθετείται η χρήση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και
-στο δώμα, δημιουργείται ελεύθερη επιφάνεια εξωτερικών δραστηριοτήτων.

Βρεφονηπιακός σταθμός
Στο ισόγειο οι αίθουσες των βρεφών και των νηπίων πλαισιώνουν την αυλή στις δύο πλευρές της δίνοντας τη δυνατότητα για άμεση πρόσβαση στον εξωτερικό χώρο. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται ξεχωριστοί χώροι προαυλισμού για τα βρέφη και τα νήπια, ενώ εσωτερικά δημιουργείται ένας διαμπερής κοινόχρηστος φωτεινός χώρος κίνησης και παιχνιδιού που συνδέει τις δύο αίθουσες. Η διοίκηση τοποθετείται στην ανατολική πλευρά του κτιρίου “ακουμπώντας” στο δημόσιο χώρο, ενώ στο βόρειο τμήμα του ισογείου τοποθετούνται οι βοηθητικές υπηρεσίες του σταθμού μαζί με τον πυρήνα σύνδεσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων που βρίσκεται στον όροφο. Προτείνεται η διαπλάτυνση και η δενδροφύτευση των πεζοδρομίων και η κατασκευή προσωρινής θέσης στάθμευσης στην οδό Κωστή Παλαμά για την εξυπηρέτηση του σταθμού.

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
Επιλέγεται η κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων με ελεύθερη κάτοψη για να μπορέσει να εξυπηρετήσει διαφορετικού τύπου εκδηλώσεις. Οι όψεις της αίθουσας πλαισιώνονται από υαλοπετάσματα με δυνατότητα ανοιγμάτων και σκίασης, ενώ ένα δεύτερο πλαίσιο από κινητές κουρτίνες οριοθετεί το χώρο, αφήνοντας περιμετρικό διάδρομο για τη διοργάνωση μικρότερων εκδηλώσεων.

Το δώμα
Είναι προσβάσιμο για το κοινό και χρησιμοποιείται ως επέκταση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για εξωτερικές εκδηλώσεις (θερινές προβολές, κτλ.)

Φυτεμένα δώματα – φυτεμένοι τοίχοι
Στο δώμα πάνω από την οροφή της αίθουσας των βρεφών, στο δώμα της απόληξης του κεντρικού κλιμακοστασίου που οδηγεί στην αίθουσα πολλαπλών τοποθετείται υποδομή για φύτευση συνολικού πάχους 40cm. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη θερμομόνωση του κτιρίου και αύξηση του χώρου πρασίνου. Επίσης τοποθετούνται “πράσινοι” τοιχοί και οροφές στο εξωτερικό καθιστικό της αίθουσας πολλαπλών και στο δώμα δραστηριοτήτων.

Κεραμική όψη
Προτείνεται η τοποθέτηση κατακόρυφων κεραμικών περσιδών με εσωτερική διάτρηση για τη δημιουργία φυσικού δροσισμού στην ανατολική και νότια όψη της αίθουσας πολλαπλών.

Design Team // George Anagnostellis, Angeliki Pappa, Foteini Emmanouilidou, Charis Siaravas, Angelos Komninos,